Návrhy znaků - obecní a městská heraldika

Návrhy znaků - obecní a městská heraldika
Návrh znaku obce Třebnouševes
Návrh vlajky obce Třebnouševes
Úprava znaku města Bystřice nad Pernštejnem
Návrh vlajky města Bystřice nad Pernštejnem
Návrh standarty starosty města Bystřice nad Pernštejnem
Návrh znaku obce Ústí
Návrh vlajky obce Ústí
Návrh znaku obce Beranov
Návrh vlajky obce Beranov
Návrh znaku obce Horní Štěpánov
Návrh vlajky obce Horní Štěpánov
 • Návrh obecních a městských symbolů v souladu s platnými zákonnými předpisy i odbornými heraldickými pravidly a mezinárodními zvyklostmi.
 • Každému vyhotovení obecních/městských symbolů předchází podrobný historický výzkum a archivní bádání, jejichž cílem je nalézt to, co bylo v minulosti pro danou obec typické nebo dokonce zcela výjimečné. Zaručíme tak, že námi vyhotovené symboly budou odrazem identity vaší obce/města/městysu, které promluví i do budoucna.
 • Dohlédneme nad celým řízením vedoucím k získání symbolů až do chvíle, kdy z rukou předsedkyně/předsedy Poslanecké sněmovny převezmete rozhodnutí, tedy dekret o oficiálním užívání vašich symbolů.
 • Nabízíme odborné prověření a grafické zpracování vašich symbolů (znaku, vlajky) do správné podoby.
 • Znak a vlajka v jednotné závazné podobě (v elektronické podobě na CD nosiči), a to ve všech běžných grafických formátech, včetně vektorových (křivkových), které jsou již přizpůsobeny pro jakékoliv další použití symbolů v budoucnu.
 • Prohlédněte si ukázky obecní a městské heraldiky vyhotovené v naší společnosti zde.

Někdy se setkáváme s představami, že do znaku je možno vložit téměř vše nebo v realistickém vzezření, rovněž pak i objekty ve své autentické podobě nebo dokonce fotografie. Ve správném heraldickém znaku se však musí vše nahradit a symbolizovat. Heraldika se přes osm set let vyjadřuje přesně a jasně, tedy heroldskými figurami (dá se říci geometrickými), obecnými figurami (povšechně platnými, konkrétně popsatelnými a představitelnými) a tinkturami − u nás dvěma kovy (zlatem a stříbrem) a čtyřmi barvami (červenou, modrou zelenou a černou). Výjimečně můžeme použít tzv. přirozenou barvu, např. kmene a koruny lípy či modřínu, nebo dřevěných topůrek nástrojů. Znak či vlajka odporující odborným pravidlům by neprošel přes posuzování v Podvýboru pro heraldiku a vexilologii a celé snažení obce nebo města o udělení symbolů by bylo i z ekonomického hlediska marné. 

Poptávkový formulář
Die Dateien müssen kleiner als 10 MB sein.
Zulässige Dateierweiterungen: gif jpg jpeg png bmp eps tif pict psd txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit tar zip.

Vorzüge der Firma Alerion

 • Kunsthandwerkliche
  Arbeit
 • Hochwertiges
  Material
 • Langjährige
  Erfahrungen
 • Längste
  Garantie
 • Fachliche
  Garantie
 • Persönliche
  Kundenbetreuung