Církevní heraldika pro duchovní osoby a církevní instituce

Církevní heraldika
 • Velkou roli v ikonografii církevní heraldiky hrají na prvním místě světci, respektive jejich osobní atributy. Většinou se jedná o nástroje jejich umučení nebo naopak symboly jejich povolání a veřejné činnosti.
 • Kněžské klobouky představují další významný symbol v církevní heraldice. Jde především o jejich barvu a počet střapců, které hierarchicky odlišují osobu nositele, nebo postavení určité instituce v církvi. Černé klobouky slouží kněžím, děkanům, vikářům, kanovníkům, opatům, stejně jako znakům farností, děkanátů, kapitul nebo klášterů. Zelené pak biskupům a arcibiskupům. Červené například kardinálům. U prelátů pak užíváme i tzv. honosných kusů za štítem a na štítě (jde zvláště o procesní kříže, mitry a berly či pallium).
 • Výsledná kompozice znaku, ať již obnoveného historického (na základě pramenů - archiválií, starých tisků, exlibris a supralibros, pečetí či razítek) nebo nově vytvořeného (na základě tzv. mluvícího znamení - např. jména a příjmení nositele, názvu konkrétního místa či lokality nebo jiných preferencí) je výsledkem vzájemné shody heraldika a klienta. Přičemž určité mantinely jsou dány jen limity heraldických pravidel, a pouze tato nemohou být klientem porušena. V opačném případě by totiž šlo jen o grafiku typu loga, kde ale může posloužit jakýkoliv výtvarník či počítačový grafik.

Církevní heraldika se vztahuje na duchovní osoby všech důstojenství (např. kněze, děkany, vikáře, kanovníky, preláty, biskupy, arcibiskupy, kardinály), ale také na jakékoliv církevní instituce i úřady (farnosti, kláštery, děkanáty, diecéze). Zabývá se studiem pravidel a zvyklostí, podle nichž se církevní znaky tvoří, popisují, určují, evidují i realizují. V ČR dosud neexistuje žádný odborný orgán dohledu, registrace a ochrany církevních heraldických znaků. Tuto odbornou službu proto u nás suplují experti, ať již jednotlivci nebo některé renomované heraldické společnosti. Tak je tomu i v případě firmy Alerion, která nabízí i tvorbu individuálních osobních církevních znaků duchovním nebo farnostem.

Poptávkový formulář
Die Dateien müssen kleiner als 10 MB sein.
Zulässige Dateierweiterungen: gif jpg jpeg png bmp eps tif pict psd txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit tar zip.

Vorzüge der Firma Alerion

 • Kunsthandwerkliche
  Arbeit
 • Hochwertiges
  Material
 • Langjährige
  Erfahrungen
 • Längste
  Garantie
 • Fachliche
  Garantie
 • Persönliche
  Kundenbetreuung