Znak a vlajka pro obec Zvěrkovice

Návrh vlajky pro obec ZvěrkoviceNávrh vlajky pro obec Zvěrkovice

 

 

 

 

 

 

Znak obce

Blason znaku: V zeleném štítě zlaté šikmé svislé zkrácené břevno, z něhož vyniká nahoře krojidlo vpravo a dole radlice vlevo, obojí stříbrné, ostřím dolů. Pro vysvětlení, v heraldice znamená „vpravo“ pravou stranu nositele znaku, který jej „fyzicky“ drží, čili je to vlevo pro pozorovatele znaku. Totéž platí i pro heraldickou levou stranu. Celková kompozice znaku (vytvářející finesou monogram obce) umožňuje, aby byla vlajka obce jednoduchá, výrazná a přitom nezaměnitelná. Není tedy nutné „opakovat“ figuru znaku, jejich převedením do listu vlajky, ale přirozenou pozicí jednotlivých pruhů vlajky je znak vhodně symbolizován (zjednodušen) s tím, že jsou zachovány tinktury (v případě vlajky tedy barvy) i tvarové uspořádání, připomínající monogram „Z“.

Vlajka obce
Vexilologický popis vlajky:List tvoří tři vodorovné pruhy, bílý, zelený a bílý, v poměru 1:2:1 a žlutý šikmý pruh, vycházející se sedmé až desáté desetiny žerďového okraje a dosahující do první až třetí desetiny vlajícího okraje. Poměr šířky k délce listu je 2:3. Vexilologie nepoužívá heraldické kovy (stříbro, zlato), ale pouze barvy, proto se v popisu vlajky používá označení „bílý“ a „žlutý“. Vzájemný poměr šířky a délky listu vlajky je dán stanoveným poměrem šířky k délce listu 2:3 jako u státní vlajky České republiky.

Z historického nástinu a zdůvodnění navrhované podoby symbolů
Při tvorbě návrhu obecního znaku bylo zohledněno historické pečetní znamení z roku 1708, zobrazující krojidlo a radlici, tedy tradiční figury většiny vesnických pečetí, symboly pluhu a orby, reprezentující zemědělskou práci a způsob obživy obyvatel. Protože je znamení krojidla a radlice tradiční, často se vyskytující a tím pádem i ve velké míře zastoupené v nově přijímaných heraldických obecních znacích, bylo zvoleno netradiční uspořádání těchto figur ve štítu znaku tak, že s pomocí heroldské figury tzv. zkráceného břevna (coby „spojnice“) připomíná celková kompozice figur znaku tvarově monogram obce „Z“. Šikmé zkrácené břevno je možné chápat jako stylizovaný hřídel pluhu, tedy dřevěný vodorovný nosník kovového krojidla a radlice. Zvolené tinktury znaku, čili stříbrný a zlatý kov (zobrazovaný v heraldice též pomocí bílé a žluté) obecných figur krojidla, radlice a heroldské figury břevna, stejně jako zelená barva štítu, jsou zcela logické, ve smyslu užitých zemědělských atributů.

Vorzüge der Firma Alerion

 • Kunsthandwerkliche
  Arbeit
 • Hochwertiges
  Material
 • Langjährige
  Erfahrungen
 • Längste
  Garantie
 • Fachliche
  Garantie
 • Persönliche
  Kundenbetreuung