Vlajka pro město Přimda (okres Tachov)

Návrh vlajky pro město Přimda

Příklad řešení vlajky opakující bohatý historický znak, ideální např. pro výšivku.

Vlajka města
Vexilologický popis vlajky: Bílý list, na jeho dolním okraji zelené trojvrší, z něhož vyrůstá lípa se zelenou korunou a hnědým kmenem, na který šplhají ze stran dva černí medvědi s červenou zbrojí. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Všechny předložené návrhy vycházely z originální podoby historického městského znaku v jeho užívané podobě, přičemž hlavní (tzv. obecné) figury listnatého stromu a dvou medvědů byly převedeny (tzv. rozpuštěním) do listu vlajky o stranovém poměru šířky k délce 2:3 a opakují tak podobu znaku města.
První verze představovala důsledné převedení všech znakových figur, včetně tzv. trojvrší, které je přizpůsobeno délce dolního okraje listu vlajky.
Druhá verze návrhu vlajky nahrazovala trojvrší ze znaku vexilologicky klasičtějším (jednodušším) řešením pomocí zeleného vodorovného pruhu na dolním okraji listu.
Třetí verze opět převáděla podobu znaku (včetně trojvrší), tentokrát ale do prostředního svislého bílého pruhu, přičemž žerďový i vlající svislý pruh listu vlajky byl tzv. kvádrovaný a provedený v různých kombinacích barev (včetně národních).
Kvádrování mělo evokovat zdejší zděný hrad Přimdu a místní gotický kostel sv. Jiří (respektive dominantní věže obou památek) i samotnou městskou zástavbu „vymezenou“ právě těmito nejstaršími stavbami města.

Vorzüge der Firma Alerion

 • Kunsthandwerkliche
  Arbeit
 • Hochwertiges
  Material
 • Langjährige
  Erfahrungen
 • Längste
  Garantie
 • Fachliche
  Garantie
 • Persönliche
  Kundenbetreuung