Osobní občanský znak s firemní symbolikou

Osobní znak s firemní symbolikou

Blason osobního znaku:
Dělený štít, v horním zeleném poli tři vyrůstající odkloněné obilné klasy, v dolním červeném kvádrovém poli paroží, vše zlaté. Kolčí přilba se zeleno- zlato-červenou točenicí, zeleno-zlatými a červeno-zlatými přikrývadly. Klenotem jsou zlaté rohy.

U další ukázky znaku byla vybrána zelená a červená barva, protože patří k oblíbeným barvám nositele znaku. Tvoří dvě pole štítu a logicky jsou obsažené v točenici i přikrývadlech přilby. Zelená je přitom symbolem aktivně provozované myslivosti a proto heraldik zvolil jako obecnou figuru paroží v dolním poli štítu a klenot rohů na přilbě. Figura obilných klasů zase symbolizuje zemědělský původu rodiny. Červené kvádrované pole evokuje zeď a odkazuje tak
na vybudovanou rodinnou stavební firmu.

Vorzüge der Firma Alerion

 • Kunsthandwerkliche
  Arbeit
 • Hochwertiges
  Material
 • Langjährige
  Erfahrungen
 • Längste
  Garantie
 • Fachliche
  Garantie
 • Persönliche
  Kundenbetreuung