Oprava historického znaku a návrh vlajky pro obec Chvalšiny

Návrh znaku pro obec ChvalšinyNávrh vlajky pro obec Chvalšiny

 

 

 

 

 

 

Znak obce
Blason znaku:
Čtvrcený štít. V prvním a čtvrtém modrém poli zlatá listová koruna s červenými drahokamy. Ve druhém a třetím červeném poli stříbrný tlapatý kříž. Kresba obecné figury koruny je řádně heraldicky stylizována a v případě obecné figury kříže jednoznačně provedena jako kříž tzv. tlapatý (odpovídající době vzniku znaku ve 14. století).

Vlajka obce
Vexilologický popis vlajky:
Důsledně opakuje podobu znaku jeho převedením (tzv. rozpuštěním) do listu vlajky o závazně stanoveném poměru šířky k délce 2:3Čtvrcený list. Horní žerďové a dolní vlající pole modré se žlutou listovou korunou s červenými drahokamy. Dolní žerďové a horní vlající pole červené s bílým tlapatým křížem. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Z historického nástinu a zdůvodnění navrhované podoby symbolů
Historický heraldický znak městečka Chvalšiny je doložený na vzácně dochované pečeti již k roku 1390. Od té doby se de iure nezměnil, pouze se objevují různé varianty, chyby a nepřesnosti. Předložená optimální heraldická kresba historického znaku Chvalšin, odpovídá nejstaršímu sfragistickému dokladu i způsobu zobrazování obecných figur (koruny/korun a kříže/křížů) v době vzniku znaku, reflektujícího tehdejší vrchnost - klášter Zlatá Koruna.

Slavnostní vyšívaná vlajka obce ChvalšinySlavnostní stuha k vyšívané vlajce

Vorzüge der Firma Alerion

 • Kunsthandwerkliche
  Arbeit
 • Hochwertiges
  Material
 • Langjährige
  Erfahrungen
 • Längste
  Garantie
 • Fachliche
  Garantie
 • Persönliche
  Kundenbetreuung